The Resurrection

Met deze serie  reflecteert Inderjeet Sandhu op de discrepanties tussen de religies die binnen en buiten zijn ouderlijk huis worden beoefend, specifiek de tegenstrijdige positie van naaktheid en seksualiteit in de culturen die ze voortbrengen. Ondanks de schijnbaar accepterende houding ten opzichte van seksuele diversiteit en vrijheid, is in de westerse cultuur de doorwerking van kuisheid als christelijke deugd tot op de dag van vandaag merkbaar. De spanning tussen christendom en seksualiteit heeft op verschillende momenten in de geschiedenis veel commotie veroorzaakt, met name tijdens de zogenaamde vijgenbladcampagne (Concilie van Trente, 1563), toen elk artefact dat naaktheid en erotiek uitbeeldde werd gecensureerd door geslachtsdelen letterlijk met bladeren te bedekken. Toch blijven bescheidenheid, schaamte en boetedoening in de huidige westerse samenleving bepalen wie als heilige of zondaar wordt beschouwd. Geplaatst op het snijvlak van Inderjeet’s eigen biculturele Nederlands-Indiase achtergrond lijken deze geschiedenissen nog verwarrender te zijn. In veel niet-westerse religies veroorzaakt naaktheid minder controverse, maar het onderwerp erotiek wordt in de samenleving vermeden. Hier is seksualiteit zorgvuldig onschadelijk gemaakt als een non-onderwerp. Hoe kunnen deze tegenstrijdige regels en belangen worden verzoend als je je tussen religies, culturen en gezinnen bevindt?

Met The Resurrection wil Inderjeet ouderwetse opvattingen over seksualiteit en religie herschrijven door ze letterlijk in steen te houwen. Hij ondermijnt de specifieke geschiedenis van het object door ze te doordrenken met seksuele symbolen en iconografie en ze weer te geven op plaatsen waar ze niet welkom zijn. Op die manier verbeeldt hij nieuwe plaatsen waar de krachten die aan het werk zijn om iemand zich minder thuis te laten voelen, kunnen worden opgelost.

arrow icon